ชื่อสินค้า

$1,400.00

ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Color OS 3.0 บนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1

หมวดหมู่: